Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra!

Hiệu trưởng

Bùi Thị Thu Hằng
Bùi Thị Thu Hằng

Ngày sinh: 21/10/1974

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Hà Nội

Trình độ :Cao Học

Điện thoại riêng: 0983946774

Phó hiệu trưởng

Thái Thu Huyền
Thái Thu Huyền

Ngày sinh: 18/9/1973

Điện thoại riêng: 0986 438 173

Email liên lạc: thaihuyen73@gmail.com