Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra!

Có 28 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết định về việc khen thưởng Lao động tiên tiến năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

94/QĐ-THAMAĐánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 30-05-2022
2 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 5 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 26-05-2022
3 Thông báo danh sách CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp quý 1/2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 25-03-2022
4 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 3 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 25-03-2022
5 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 2 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 28-02-2022
6 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 1 năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 28-01-2022
7 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 12 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 28-12-2021
8 Thông báo danh sách CBCCVC, NLĐ đạt tiêu chí chuyên nghiệp quý IV/2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 27-12-2021
9 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 11 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 26-11-2021
10 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 10 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 29-10-2021
11 Kết quả đánh giá, xếp loại CCVC, LĐHĐ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 29-07-2021
12 Hướng dẫn về việc thực hiện công tác thi đua khen thưởng và đánh giá CBVC - LĐHĐ năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

120/HD-THĐánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 05-07-2021
13 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 04-05-2021
14 Thông báo kết quả đánh giá xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 4 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 04-05-2021
15 Thông báo kết quả đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên tháng 03 năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Đánh giá xếp loại đối với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 29-03-2021
12