Thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra!

Có 53 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Thông báo kết quả kiểm tra triển khai thực hiện mô hình Trường học điện tử năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 20-05-2022
2 Thông báo kết luận kiểm tra thực hiện công tác Phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 09-05-2022
3 Thông báo kết luận kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 19-04-2022
4 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 05-04-2022
5 Thông báo kết luận kiểm tra chuyên đề "Hành động vì nhà trường Xanh -Sạch - Đẹp - Văn Minh - Hạnh Phúc""  Kiểm tra nội bộ trường học 24-03-2022
6 Thông báo kết luận kiểm tra chuyên đề "Hành động vì nhà trường Xanh -Sạch - Đẹp - Văn Minh - Hạnh Phúc""

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 24-03-2022
7 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện các quy định về đánh giá HS theo TT27/2020/TT-BGDĐT

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 18-03-2022
8 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 09-03-2022
9 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 23-02-2022
10 Thông báo kết luận kiểm tra việc thực hiện nọi quy học online của học sinh

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 11-02-2022
11 Thông báo kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 19-01-2022
12 Thông báo kết luận việc kiểm tra hồ sơ sổ sách của GV HK 1 năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 13-01-2022
13 Thông báo kết luận kiểm tra việc công tác quản lý tài chính, hồ sơ chứng từ năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 06-01-2022
14 Thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ nhà giáo

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 21-12-2021
15 Thông báo kết quả kiểm tra công tác thư viện trường học

(Tải File đính kèm)

 Kiểm tra nội bộ trường học 15-12-2021
1234